SKG Keurmerk

SKG keurmerk

Bij Slotenzaak.nl willen we graag dat u weet wat u koopt. Op deze pagina geven we meer informatie over het SKG keurmerk, zodat u hiervan de betekenis weet en zo tot een betere keus kunt komen. Stichting Kwaliteit Gevelbouw oftewel SKG is een onafhankelijk instantie die hang- en sluitwerk test op punten als duurzaamheid en sterkte. Veilig bevonden producten mogen het SKG keurmerk dragen. Het aantal sterren dat het keurmerk verbindt aan een bepaald product geeft de mate van inbraakwerendheid aan. Als een product een SKG keurmerk heeft zal dit altijd zichtbaar en onuitwisbaar op het product aanwezig zijn.

Drie niveaus

Het keurmerk van SKG kent drie verschillende niveaus, namelijk:dit zijn de SKG-keurmerk niveaus

  • 1 ster: Dit niveau wordt gehaald door hang- of sluitwerk dat standaard inbraakwerend is. Producten die één ster toegekend hebben gekregen worden niet beschouwd als producten die zelfstandig inbraakwerend zijn. Ze zijn alleen veilig in combinatie met een ander SKG-gekeurd product. Afhankelijk van de sterkte van het tweede SKG product wordt inbreken met 3-5 minuten vertraagd.
  • 2 sterren: Dit niveau wordt behaald door hang- of sluitwerk dat zwaar inbraakwerend is. Producten met twee SKG sterren kunnen zelfstandig worden gebruikt. Ze vertragen het inbreken ongeveer 3 minuten.
  • 3 sterren: Dit niveau wordt behaald door hang- of sluitwerk dat extra zwaar inbraakwerend is. Ook deze producten kunnen zelfstandig worden gebruikt. Ze vertragen inbreken ongeveer 5 minuten.

Nu denkt u misschien dat 3 of 5 minuten niet zoveel is. Dit is het echter wel. Elke seconde telt voor een inbreker en dan is 5 minuten ineens wel heel erg veel. Het risico om betrapt te worden wordt door deze vertraging veel groter. Het wordt dus minder aantrekkelijk om in te breken.

PKVW keurmerk

Als u een slot of beslag heeft dat geen keurmerk heeft wil dit niet zeggen dat uw huis onveilig is. Er kunnen altijd aanpassingen zijn gedaan waardoor de inbraakwerendheid is toegenomen. Als u in aanmerking wilt komen voor het PKVW-certificaat oftewel het certificaat beveiligde woning, dan is een slot of beslag met SKG keurmerk wel een vereiste. Het PKVW-certificaat kan uw woning verdienen door aan een aantal eisen te voldoen, deze eisen zijn samen te vatten in de volgende punten:

  • Gecertificeerd hang-en-sluitwerk op bereikbare ramen, deuren en lichtkoepels.Logo van het politiekeurmerk veilig wonen.
  • Verlichting bij de buitendeuren.
  • Zicht vanuit de hal op iemand die voor de deur staat.
  • Rookmelders op iedere etage en op de juiste plek.

voor de precieze eisen kunt u op de site van politiekeurmerk kijken.

 

heeft u meer vragen over deze keurmerken? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.